EN SNÖGUBBE ATT HA INOMHUS

LYKTAN ÄR CA 15 CM HÖG.

DEN KAN MAN HA I STÄLLET FÖR EN RIKTIG SNÖGUBBE

DÅ VINTERN ÄR SNÖFATTIG.